Ekologia

Obowiązek czy przywilej?

margot-richard-NJJ7paSBO-c-unsplash

Pytanie, które dręczy ludzkość od dość dawna to relacja między zasobami środowiska, a rozwojem. Wzrost technologiczny i gospodarczy jest napędzany między innymi przez innowacyjne odkrycia i pateny, często popychając dany sektor o lata w przód i na tak zwany wyższy poziom.

Inne pytanie które dręczy ludzkość to czy istniejące zasoby naturalne (zarówno odnawialne, jak i nieodnawialne) wystarczą do utrzymania aktualnego wzrostu gospodarczego? Ciągnąc te pytania nasuwa się jeszcze: Jak długo jeszcze będziemy się rozwijać i na jak długo tych surowców wystarczy. Ale to już zadanie dla Natural resource economics. 

Najważniejszym jednak tematem naszej dekady to konsekwencja nadmiernej emisji zanieczyszczeń do środowiska.

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA.

 Jak wygląda świadomość ekologiczna w dużych przedsiębiorstwach?

Największe firmy bez względu na branże to organizmy o złożonej strukturze nierzadko działające w kilku sektorach gospodarki. Te gigany mają najwięcej do powiedzenia na rynku ze względu na swoją popularność. Mogą to robić albo nie. Mogą być Eco albo nie. Rzeczywistość weryfikuje ten wybór do poziomu wymuszonej decyzji pod naciskiem aktualnego trendu. Kto nie jest proekologiczny ten coraz mniej się liczy. Nie jest to jeszcze wpływ nacisku samych konsumentów, jeszcze nie.

Duże firmy muszą być ekologiczne i są w coraz większym stopniu. Od kilku lat wdrożenia na różnych poziomach funkcjonowania pokazują, że się da. Wdawałoby się, że to dobrze i możemy być spokojni. Nic bardziej mylnego.

Polski sektor przedsiębiorstw jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, których udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wg raportu PARP 2019 r. wynosi, aż 96,5%. W tym kontekście starania dużych firm to za mało

Jak wygląda świadomość ekologiczna w małych przedsiębiorstwach? 

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią większość firm zanieczyszczających środowisko w Polsce, jak i na świece. Niestety większość z nich jest przekonana o swoim niewielkim udziale w tym precedensie co może mieć kluczowe znaczenie i podważać skuteczność wielu działań proekologicznych. Duże znaczenie w takim razie ma edukacja i uświadamianie w tej kwestii. W niektórych przypadkach to wystarczy, lecz w niektórych czynnik kosztowy może przeważyć. Władze na każdym szczeblu mają nie lada zadanie. Wprowadzanie obostrzeń ekologicznych musi być postrzegane w pozytywnym świetle wspólnego celu, a proponowane narzędzia mają ułatwić przedsiębiorcom podjęcie dobrych decyzji

Jak wygląda świadomość ekologiczna zwykłego obywatela?

Jeśli mali przedsiębiorcy mają słabe wyniki na tym poziomie to nie może być lepiej w sektorze prywatnym. Każdy musi sobie zadać pytanie o stanie swojej wiedzy i szczerze na nie odpowiedzieć. To czy będzie to dla nas temat ważny zależy tylko od nas od naszych decyzji, działań i wrażliwości. 

Podsumowanie. 

1. Najważniejsza jest edukacja i informacja. Okazuje się, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z problemu. 

2. Bierzmy przykład z tych firm, które może muszą, a może chcą być ekologiczne. 

3. Bądźmy na bieżąco. Jest wiele instytucji ekologicznych, które działają tylko mało kto wie, że istnieją. 

W artykule znajdziesz listę różnych instytucji zajmujących się tematem szeroko rozumianej ekologii. Każdy zainteresowany może jednym kliknięciem zapoznać się z ich działalnością. Bądź na bieżąco.

 EKOSFERA

Coroczna konferencja Ekosfera jest jednym z wydarzeń, dzięki którym świadomość ekologiczna ciągle wzrastaCykl eksperckich debat jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

Tutaj część konferencji – kliknij

Tematyka poruszana na spotkaniach:
1.  „Innowacja i sprawiedliwa transformacja energetyczna”.

2.  „Miasto z klimatem – adaptacja do zmian klimatu i zwiększenie odporności miast na wyzwania klimatyczne”.

3. „ROP – Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów”.

4. 1:08:37 – „Elektromobilność – szanse i wyzwania. Transformacja elektryczna i wodorowa – kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego i nie tylko”.

5. „Change Officer – zawód/kompetencje przyszłości”.

6. Czy bez energetyki jądrowej można uratować planetę?”.

7. 8:37 –  Energetyczna rewolucja offshore wind na Morzu Bałtyckim jako element polityki klimatycznej UE”.

8. 2:48:26 – „GreenEvo – zielone światło dla technologii”.

9. 3:51:22 – Odnawialne Źródła Energii”.
 

10. 5:18:26 – Systemowe wdrażanie modeli Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce”.

Jeśli interesują cię dalsze losy świata i chcesz być na bieżąco poniżej lista organizacji zajmujących się tą tematyką

. Znajdziesz tam narzędzia, rozwiązania oraz ciekawe informacje na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. Jeśli chciałbyś samemu mieć wpływ na pozytywne zmiany śledź nasz profil. Wkrótce artykuły które ci w tym pomogą. – ZielonoMi

Jeśli jesteś zainteresowany ochroną środowiska te linki powinny być pomocne:

 1.  Departament Adaptacji do Zmian Klimatu NFOŚiGW –  kliknij
 2. Instytutu Ochrony Środowiska – kliknij
 3. Stowarzyszenie Polski Recykling – kliknij
 4.  Krajowa Izba Gospodarcza – kliknij
 5.  Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych – kliknij
 6.  Polskie Izba Magazynowania Energii – kliknij
 7.  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu – kliknij
 8.  Fundacja Fota4climate  – kliknij
 9.  Departament Energii Jądrowej – kliknij
 10.  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – kliknij
 11. Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej – kliknij
 12. Stowarzyszenie Polski Wodór – kliknij
 13. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kliknij
Ciekawostki.
 
1. Miasto Rumia jako przykład zrównoważonego rozwoju – kliknij
2. Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Elektromobilność – kliknij
3. Nowy zawód tj. Climate Officer na podstawie korporacji Orange – kliknij
4. Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego – kliknij
5. Firma Asket. Brykiet ze słomy. Innowacja – kliknij
6. Biznesalert.pl – potral informacyjny poświęcony energetyce – kliknij
7. Klastry energii – kliknij
8. Technologia recyklingu. Innowacje – kliknij
9.  Eco Bean. Brykiety kawowe. Innowacje – kliknij